Historia powstania parafii i kościoła

parafia

Pierwszy kościół w Sońsku najprawdopodobniej pochodził z XI wieku. Dokument erekcyjny zaginął podczas napadu Litwinów w 1368 roku. Dnia 30 marca 1411 roku Stanisław, ówczesny proboszcz, uzyskał od biskupa Jakuba potwierdzenie dziesięcin od dawna należących do kościoła. Budowę murowanej świątyni rozpoczął ks. J. Chrościcki, około 1525 r. Po jego śmierci w 1526 roku wzniesiono tylko murowane prezbiterium, natomiast nawa powstała z drewna. Konsekracji dokonał ok. połowy XVI wieku biskup J. Biliński. W 1598 roku huragan przewrócił część drewnianą, którą odbudowano w następnym roku. W 1599 roku w prezbiterium znajdowały się trzy ołtarze: w głównym umieszczony był tryptyk przedstawiający pokłon Trzech Króli, po bokach były obrazy Apostołów oraz świętych Marcina i Wojciecha. Dwa boczne ołtarze poświęcony były świętym Mikołajowi, Witowi i Modestowi. Około 1760 roku ks. G. Gostkowski przeprowadził gruntowny remont bocznych /drewnianych/ ścian kościoła. Ówczesna świątynia pozostała nadal drewniano-murowana. Wewnątrz niej znajdowało się 6 ołtarzy z XVII-XVIII wieku.

Obecny kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Sońsku, wzniesiony został w latach 1904-1905 w stylu neogotyckim, według projektu architekta powiatu ciechanowskiego Antoniego Wójcickiego. Świątynię konsekrował 2 czerwca 1910 roku bł. Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski.

Polichromię wnętrza wykonano w latach 1931-1932 według projektu Władysława Drapiewskiego. Kościół uszkodzony w czasie wojny w 1944 roku, został odbudowany w powojennych latach. Między 1978 a 1984 rokiem przeprowadzono remont kapitalny wieży kościoła według projektu Stanisława Marzyńskiego, z przywróceniem jej cech stylowych, poprzez wykonanie uzupełniającego pokrycia dachowego z blachy miedzianej.

W ostatnich pięciu latach podjęto gruntowne prace remontowe mające na celu zabezpieczenie świątyni przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych oraz upływającego czasu. W tym celu najpierw została naprawiona więźba dachowa i wymieniona dachówka na całym kościele. Następne prace remontowe zostały przeprowadzone we wnętrzu kościoła. Podjęto dzieło odnowienia zabytkowej polichromii oraz kapitalnego remontu kaplicy Matki Bożej Różańcowej. W ten sposób przywrócono pierwotne piękno malowideł kościelnych oraz na nowo przeznaczono kaplicę do kultu Bożego.

W latach 2014-2015 gruntownie odnowiono dwa boczne ołtarze wraz z umieszczonymi w nich obrazami oraz figurami. W jednym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający patronów parafii, świętych Wita, Modesta i Krescencję, w drugim natomiast obraz świętego Walentego.