Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany uczniom klasy III gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Świadek bierzmowania według prawa kościelnego powinien spełniać następujące warunki:
– ukończony 16 rok życia;
– jest ochrzczony, przyjął sakrament eucharystii i bierzmowania);
– prowadzi życie zgodne z wiarą;
– może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

Kandydaci do Bierzmowania (klasy I – III Gimnazjum) są zobowiązani do:
– uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święto;
– regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty (na każdy I piątek miesiąca);
– opanowania obowiązującego materiału z Katechizmu Katolickiego;
– udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie;
– uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych oraz w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych;
– zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej wymagany jest do przyjęcia sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa oraz do piastowania różnych godności w Kościele Katolickim.