Chrzest

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 (w wakacje o godz. 11.00). Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej na ok. tydzień przed wybranym terminem, przedstawiając odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania).

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat i przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza naszej parafii zobowiązani są dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania o możliwości pełnienia tej funkcji.

Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatę oraz świecę.

Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Nie wystawiamy zaświadczeń potrzebnych do bycia rodzicem chrzestnym parafianom nie praktykującym wiary i moralności katolickiej.