Eucharystia

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii udzielana jest dzieciom klasy III szkoły podstawowej.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się przez udział w katechezie szkolonej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców na początku roku szkolnego we wrześniu.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30,  w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Przypominamy też, że wszyscy wierni mają możliwość przyjęcie Ciała Chrystusa podczas każdej Mszy św. przy spełnieniu następujących warunków:
– brak na sumieniu grzechów ciężkich;
– posiadanie dobrej intencji (tj. nie dla zwyczaju, z próżności czy względów ludzkich, ale z miłości Boga i bliźniego).