Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Sam termin ślubu można ustalić odpowiednio wcześniej.

Do spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wymagane są następujące dokumenty:
– aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (z datą do sześciu miesięcy wstecz);
– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
– dowody osobiste narzeczonych;
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (można dostarczyć później);
– formularze z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego);
– dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
– w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego wygłasza się zapowiedzi przedślubne.

Przed samym ślubem świadkowie zgłaszają się w zakrystii wraz z dowodem tożsamości, aby podpisać odpowiednie dokumenty.

W naszej parafii nie błogosławimy związków małżeńskich w piątki (jeśli są połączone z zabawą weselną) – dla chrześcijan piątek jest dniem męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.