Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest wiernym w przypadkach poważnej lub grożącej śmiercią choroby, osobom w podeszłym wieku, osobom przewlekle chorym, pacjentom przed operacją medyczną, a także nieprzytomnym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyliby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Na przybycie kapłana do chorego, należy odpowiednio się przygotować – stworzyć atmosferę skupienia, przykryć stół czystym, białym obrusem, postawić na nim krzyż i zapalone świece oraz naczynie z wodą święconą i kropidło.

Odwiedziny chorych i starszych odbywają się zazwyczaj  podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

W nagłych wypadkach sakrament namaszczenia chorych udzielany jest o każdej porze, po wcześniejszym zawiadomieniu osobistym lub telefonicznym.