Pokuta

Do spowiedzi należy odpowiednio się przygotować, poprzez czas i spokój na przeprowadzenie szczerego rachunku sumienia.

Sakrament pokuty w naszej parafii sprawowany jest: w tygodniu oraz w niedziele podczas każdej Mszy św. Przed świętami oraz w czasie rekolekcji jest więcej okazji do spowiedzi, o czym informujemy w bieżących ogłoszeniach duszpasterskich.

Chorych i starszych parafian spowiadamy podczas odwiedzin w ich domach.